Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Tarnóciová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Polačková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blažena Smolnická
Foto Foto Foto Foto Foto
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Dorková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Kupcová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Ďurišová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Muchová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kokoruďová
Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Pastulová
Foto Foto Foto Foto Foto
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Buráková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Grúsová
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Urbánová
Foto
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Cicoňová
Foto Foto Foto Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Sabolová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dávid Gaľa
Foto Foto Foto Foto Foto
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Halčáková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Kulhová
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alica Polyáková
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Ferenčíková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Jakubová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Gičová
Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Staňová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Balážová
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Timárová
Foto Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Zaťovičová Pčolinská

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria